Het

Welkom op de website van het Corpus Gesproken Nederlands

In de periode 1998-2004 is in het kader van het project Corpus Gesproken Nederlandse (CGN) gewerkt aan de aanleg van een databank voor het hedendaags Nederlands zoals dat door volwassen sprekers in Nederland en Vlaanderen wordt gesproken. De resultaten van dit project zijn in maart 2004 beschikbaar gekomen.

Op deze website treft u informatie aan over het project en haar doelstellingen. Voor de verschillende projectonderdelen wordt de werkwijze beschreven en zijn ook de protocollen beschikbaar die daarbij gehanteerd werden. Er wordt een overzicht gegeven van de data die verzameld werden en de transcripties en annotaties die beschikbaar zijn.

De rechten op het Corpus Gesproken Nederlands berusten bij Nederlandse Taalunie. Het corpus en de daarvoor ontwikkelde exploitatiesoftware wordt gedistribueerd via de TST-Centrale en is daar te bestellen.
 
Lees hier verder over
Switch to English 


© Copyright 1 april 2004 Nederlandse Taalunie.
Niets van deze site mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Taalunie.
Gelieve voor opmerkingen of vragen over deze pagina's contact op te nemen met de beheerder.