Intro

Het SoNaR-project is een project dat gefinancierd wordt in het kader van het Nederlands-Vlaams STEVIN-programma. Het project beoogt de aanleg van een groot corpus (minimaal 500 miljoen woorden) geschreven Nederlands. Het SoNaR-project volgt op het D-Coi (Dutch Language Corpus Initiative) project dat eerder binnen STEVIN werd gefinancierd en dat tot doel had een blauwdruk voor een dergelijk corpus te ontwikkelen en alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden te verrichten.

Het SoNaR-project ging op 1 januari 2008 van start en loopt tot 1 december 2011.Oproep: Ook u kunt bijdragen aan het SoNaR-project. Heeft u of uw organisatie teksten die u voor opname in het corpus beschikbaar zou willen stellen, neemt u dan contact met ons op. We zijn geďnteresseerd in allerlei soorten Nederlandstalige teksten, d.w.z. literaire teksten (uitsluitend proza) én zakelijke, informatieve teksten (handleidingen, brochures, verslagen, nieuwsbrieven, emails, e.d.).